Oznámení

Due to the constantly growing number of retail orders for single enclosures, which customers duplicate every few days, from 01/08/2021 we are forced to introduce a handling fee of PLN 30.75 gross (PLN 25.00 net) for orders with a value below PLN 250 net (PLN 307.5 gross). Please think over your purchasing needs and, if possible, combine them into one order. The purpose of this decision is to shorten the lead time for all orders.

The fee is valid until further notice and applies only to product orders . Our services contracts are not covered by it.

Reklamace

V případě, že se ukáže, že dodané zboží není v souladu s objednávkou, má Objednávající nárok na výměnu zboží za objednané nebo za nové.

Chcete-li nahlásit reklamaci, připravte si prosím následující údaje:

  • jméno a příjmení
  • název firmy
  • kontaktní telefon
  • e-mail
  • č. objednávky/FV
  • datum nákupu
  • index reklamovaného výrobku
  • popis vady
  • fotografie výrobku a krabice

a zašlete je na adresu: reklamacje@kradex.com.pl

Reklamace se řeší
do 2 měsíců po zakoupení.

Podaná reklamace se vyřizuje do 14 dnů. Pokud je reklamace posouzena kladně, bude Objednateli zaslán nový exemplář namísto původního, který nebyl v souladu s objednávkou.

Pokud objednané a nezávadné zboží chybí, informuje o tom Kradex Objednávajícího e-mailem nebo telefonicky. Podle volby Objednávajícího – je uhrazená platba vrácena na jeho bankovní účet nebo je mu zasláno jiné zboží za stejnou cenu, které si Objednávající vybere.