Oznámení

O FIRMĚ

CE

Neustálá práce na produktech rozšiřuje naši katalogovou nabídku, ale
je také spojená s péčí o kvalitu.

Také s ohledem na potřeby našich zákazníků, kteří často musí při své práci splňovat určité požadavky, se snažíme na tyto požadavky reagovat. Jedním z takových důležitých požadavků v mnoha průmyslových odvětvích je Prohlášení o shodě CE.

V roce 2018 jsme získali Prohlášení o shodě CE pro většinu našich produktů z řady Professional, který zahrnuje krabičky od indexu Z43 a výše. Tyto krabičky splňují požadavky harmonizované normy: PN-EN 62208:2011 ; PN-EN 60670-24:2013 ; PN-EN 60670-1:2007