Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu KRADEX

(platné od 20. 4. 2020)

I. Všeobecné podmínky

1. Internetový obchod umístěný na webových stránkách kradex.com.pl (dále jen E-shop nebo Internetový obchod) umožňuje nakupovat přes internet.

2. E-shop Kradex.com.pl je provozován společností:

KRADEX Krzysztof Radzikowski
ul. Naddnieprzańska 32
04-205 Warszawa

KRADEX Krzysztof Radzikowski je zapsán v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti a v rámci podnikání používá následující identifikační čísla:

DIČ (NIP): 1130018766

IČ (REGON): 010152191

3. Korespondenční adresa:

KRADEX, ul. Naddnieprzańska 32, 04-205 Warszawa
tel: (+48 22) 613-08-88
fax: (+48 22) 812-10-68

e-mail: kradex@kradex.com.pl

4. Nákupem v internetovém obchodě kradex.com.pl souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Zákazník potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a přijímá je potvrzením objednávky.

II. Osobní údaje

5. Správcem osobních údajů je Krzysztof Radzikowski, který podniká pod obchodním jménem Kradex Krzysztof Radzikowski, ul. Naddnieprzańska 32, 04-205 Warszawa.

6. Osobní údaje získané při předkládání nabídky, uzavření smlouvy, vyjádření souhlasu s marketingem používáme k následujícím účelům:

 • uzavření a plnění smlouvy po dobu trvání smlouvy a po dobu po jejím ukončení až do řádného splnění smlouvy,
 • plnění zákonných povinností Administrátora:
  • vystavování a uchovávání faktur, včetně účetních dokladů,
  • naplnění práva na odstoupení od smlouvy a podání reklamace ve lhůtě a formě stanovené zákonem,
  • po dobu nezbytnou ke splnění zákonné povinnosti Administrátora,
  • zjišťování, obhajobu a uplatňování nároků, což zahrnuje např. prodej našich pohledávek jinému subjektu - za období, po kterém nároky zaniknou,
 • zasílání marketingového obsahu – po dobu trvání souhlasu se zasíláním marketingových obsahů;
 • zasílání newsletteru, pokud se zákazník přihlásí k jeho odběru.
7. Právním základem pro zpracování osobních údajů Správcem je:

 • získaný souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • plnění zakázky nebo přijímání opatření na vyžádání před uzavřením smlouvy;
 • plnění zákonné povinnosti, která spočívá na Správci.
8. Určení doby, po kterou budou osobní údaje uchovávány a zpracovávány:

 • po dobu plnění povinností, např. vystavení faktury,
 • po dobu, po kterou zákon vyžaduje, aby společnost Kradex tyto údaje uchovávala, např.
 • za období, během kterého může společnost Kradex nést právní důsledky nedodržení povinnosti, např. dostat pokutu od státních úřadů,
 • pro přímý marketing, zasílání newsletteru po dobu trvání uděleného souhlasu.
9. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí a souhlasu se zpracováním není možné přijmout a vyřídit objednávku zákazníka nebo zasílat newsletter.

10. Podáním objednávky v Internetovém obchodě nebo přihlášením k odběru newsletteru souhlasí zákazník se zahrnutím svých osobních údajů do databáze majitele Internetového obchodu a s jejich zpracováním.

11. Přihlášením k odběru newsletteru zákazník souhlasí s tím, že mu budou zasílány marketingové materiály předávané elektronicky v souladu s čl. 8 odst. 1 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. č. 144, položka 1204 z roku 2002) formou pravidelných e-mailů informujících zákazníka o zboží, propagačních akcích nebo službách dostupných na E-shopu.

12. Shromážděné osobní údaje zákazníka budou zpracovávány na základě ustanovení zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (tj. Sb. z roku 2015, položka 2135 ve znění pozdějších předpisů) a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

13. Zákazník má právo na:

 • přístup k obsahu svých osobních údajů a jejich upravování,
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
 • přenos dat jiným správcům
 • námitku proti zpracování osobních údajů:
  • bez ohledu na oprávnění má Zákazník právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
  • společnost Kradex po obdržení námitky od Zákazníka přestane zpracovávat osobní údaje Zákazníka.
14. Odpovědnost za poskytnutí nepravdivých osobních údajů nese Zákazník.

15. údaje uvedené ve formulářích mohou být poskytnuty:

 • subjektům, které technicky poskytují některé služby – poskytovatelům platebních služeb nebo jiným subjektům, s nimiž Provozovatel webových stránek v tomto ohledu spolupracuje,
 • zástupcům společnosti Kradex, reklamním agenturám a subjektům spolupracujícím při organizaci marketingových kampaní,
 • subjektům vykonávajícím poštovní nebo kurýrní činnost,
 • subjektům vykonávajícím platební činnosti (banky, platební instituce) za účelem vrácení peněz Zákazníkovi,
 • subjektům, které nabývají pohledávky – v případě, že Zákazník faktury neuhradí ve stanovené lhůtě,
 • subjektům, které spolupracují se společností Kradex při vyřizování účetních, daňových a právních záležitostí.
16. Správce osobních údajů nepředává osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

17. Automatizované rozhodování včetně profilování se neprovádí bez výslovného souhlasu Zákazníka.

18. Zákazník má možnost podat stížnost předsedovi úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že je zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem (adresa: úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

19. Společnost Kradex informuje, že zpracování osobních údajů je prováděno bezpečným způsobem v souladu s podmínkami poskytování služeb, smlouvou a zákonem, včetně Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (dále jako: „GDPR").

20. Kradex Krzysztof Radzikowski vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil veškerá možná fyzická, technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před jejich náhodným nebo úmyslným zničením, náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zpřístupněním, použitím nebo přístupem v souladu se všemi platnými předpisy.

III. Proces podávání a vyřizování objednávek

21. Objednávku lze podávat pomocí funkce přidání produktu do košíku a poté pomocí tlačítka „Objednat". Před potvrzením objednávky si Zákazník zvolí způsob dodání zakoupeného zboží, způsob platby za objednávku, a navíc při jejím potvrzení akceptuje ustanovení těchto Obchodních podmínek (bod 4).

21. Chcete-li správně dokončit postup objednávky, doporučujeme vytvořit uživatelský účet, abyste mohli také sledovat stav objednávky.

22. Základní podmínkou pro dokončení nákupů je správné vyplnění kontaktních údajů spolu se správnou aktuální e-mailovou adresou a telefonním číslem, na kterém budete moci svou objednávku potvrdit.

23. Objednávky lze podávat 24 hodin denně po celý rok. Objednávky podané v pracovní dny po 11:00, o sobotách, nedělích a svátcích - budou přijaty ke zpracování následující pracovní den. Pracovními dny jsou všechny dny v týdnu s výjimkou sobot, nedělí a státních svátků podle samostatných předpisů, jakož i dnů, kdy má společnost „Kradex" zavřeno. O dnech, kdy má společnost „Kradex" zavřeno, informuje včas na svých webových stránkách (www.kradex.com.pl).

24. V případě výskytu okolností, které brání úplnému nebo dočasnému vyřízení podané objednávky, si společnost Kradex vyhrazuje právo pozastavit vyřizování objednávky - o vzniklé situaci se zavazuje neprodleně informovat Objednávajícího.

25. Objednávky, ve kterých byly kontaktní údaje vyplněny nesprávně, nebudou zpracovány v případě: neuvedení nebo uvedení chybného DIČ, neposkytnutí e-mailové adresy, kontaktního telefonu a firemních údajů nebo pokud chybí adresa pro zaslání. Společnost Kradex nenese odpovědnost za nesprávně adresovanou zásilku, pokud je adresa vyplněná chybně.

26. Bezprostředně před podáním objednávky bude Zákazník informován o hlavních charakteristikách služby (objednaném zboží), celkové ceně za služby včetně DPH pro zákazníky s polským DIČ, ceně za dopravu prvního přepravního kartonu a o případném manipulačním poplatku. Pokud je jako způsob platby vybrána záloha, obdrží Zákazník zálohovou fakturu s částkou, která má být zaplacena, a bankovními údaji o platbě. V případě odstoupení od smlouvy informuje fakturační oddělení o nákladech na dopravu při vrácení zakoupeného zboží. Před podáním objednávky je zákazník povinen potvrdit, že ví, že podání objednávky s sebou nese povinnost zaplatit. Pro potvrzení objednávky zákazník používá tlačítko označené čitelným nápisem „závazně objednat".

27. Po podání objednávky obdrží zákazník na uvedenou e-mailovou adresu automaticky generovanou zprávu z e-shopu, která potvrzuje uzavření kupní smlouvy. Po zabalení balíku obdrží v případě zaslání zboží Zákazník e-mail od GLS s informací o tom, že je zásilka připravena k odeslání. V případě osobního vyzvednutí obdrží Zákazník na zadaný e-mailový účet zprávu o možnosti vyzvednutí objednávky. To se rovná vyřízení podané objednávky.

28. Ceny zboží na e-shopu kradex.com.pl se zobrazují ve vybrané měně a zahrnují DPH (hrubé ceny). Ceny nezahrnují náklady na dopravu ani případný manipulační poplatek.

29. K objednávkám v hodnotě pod 100 PLN bez DPH se přičítá manipulační poplatek ve výši 15 PLN bez DPH. Vzhledem k nízké hodnotě objednávky je zákazník informován o potřebě zaplatit manipulační poplatek prostřednictvím speciálního oznámení na obrazovce. Informace o celkové hodnotě objednávky jsou uvedeny na webových stránkách E-shopu poté, co si zákazník zvolí způsob dopravy a způsob platby.

29. Vzhledem k vyhlášenému stavu pandemie COVID-19 byly manipulační poplatky do konce roku 2020 zrušeny.

30. Ve E-shopu jsou povoleny následující platební metody:

 • převod na účet (v případě nového zákazníka - potřeba zaplatit zálohu ve výši 100% objednaného zboží; zbývající zákazníci s maximálně 14denní splatností),
 • dobírka – při převzetí objednávky od zástupce kurýrní společnosti GLS,
 • v hotovosti – v případě osobního odběru z E-shopu.
31. Společnost Kradex vystaví fakturu s DPH za zakoupené zboží. Chcete-li obdržet fakturu s DPH, musíte správně vyplnit údaje o společnosti včetně DIČ ve formuláři objednávky.

32. Zásilky zboží v Polsku provádí kurýrní společnost GLS na náklady příjemce nebo společnost RABEN v případě paletové přepravy. Objednávka se zasílá na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Dodací lhůta deklarovaná kurýrní společností je 24 – 48 hodin od okamžiku vyzvednutí zboží z E-shopu.

33. V případě přepravy zboží realizované do zahraničí sjednává její termíny E-shop se zákazníkem zvlášť.

34. Společnost Kradex nerealizuje zásilky prostřednictvím kurýrních společností třetích stran.

35. Kurýr GLS vyzvedává zásilky od pondělí do pátku kolem 14.00 hod.

36. Náklady na dopravu závisí na objemu objednaného zboží (množství odeslaných kartonů) a zvoleném způsobu platby.

37. Náklady na dopravu při platbě zálohou (převod na účet E-shopu) za 1 karton do 30 kg činí 15 PLN + DPH.

38. Náklady na dopravu při platbě na dobírku za 1 karton do 30 kg činí 18 PLN + DPH.

39. V případě přepravy zboží realizované do zahraničí sjednává náklady na ni E-shop se zákazníkem zvlášť.

40. Zálohy zákazník provádí po obdržení zálohové faktury e-mailem. Originál faktury je vždy připojen k zásilce.

IV. Odstoupení od smlouvy zákazníky, kteří jsou spotřebiteli - vracení peněz

41. Definice Spotřebitele - fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím na zboží či služby, které přímo nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesní činností.

42. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s E-shopem do 14 dnů bez udání důvodu a bez vzniku nákladů, s výjimkou nákladů popsaných v dalším obsahu těchto Obchodních podmínek (náklady na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy). Pokud zákazník využije možnost odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, má se za to, že nebyla uzavřena. Při odstoupení od uzavřené smlouvy musí být vrácené zboží vráceno v neporušené formě, bez známek použití v původním obalu. Výjimkou jsou produkty přizpůsobené konkrétní objednávce zákazníka. V tomto případě si společnost Kradex vyhrazuje právo odmítnout přijetí zboží.

43. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uvedená v předchozím bodu začíná běžet pro smlouvu, na jejímž základě E-shop zboží vydává a je povinen převést své vlastnictví - od převzetí předmětu zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou, jinou, než je dopravce, v případě smlouvy, která se vztahuje na více předmětů, které jsou dodávány zvlášť, v šaržích nebo po částech, pak od převzetí posledního předmětu, šarže nebo části a u jiných smluv ode dne uzavření smlouvy.

44. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník informovat společnost Kradex na adrese uvedené v bodu 2 o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například v dopise zaslaném poštou, faxem nebo e-mailem).

45. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy naleznete níže:

VZOROVý FORMULáŘ PRO ODSTOUPENí OD SMLOUVY
(tento formulář musí být vyplněn a zaslán zpět pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)
- Adresát: KRADEX ul. Naddnieprzańska 32, 04-205 Warszawa, fax: (+48 22) 812-10-68
- Já/My (*) tímto oznamuji /oznamujeme (*) mé/naše odstoupení od kupní smlouvy na následující předměty (*) smlouvy o dodání následujících předmětů (*) smlouvy o provedení práce spočívající v realizaci následujících věcí (*) / o poskytování následujících služeb (*)
- Datum uzavření smlouvy (*)/převzetí(*)
- Jméno a příjmení spotřebitele (-lů)
- Adresa (adresy) spotřebitele(-lů)
- Podpis (podpisy) spotřebitele(-lů)
- Datum
(*) Nehodící se škrtnout.

46. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy postačí, aby Zákazník před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaslal zprávu o výkonu svého práva na odstoupení od smlouvy.

47. V případě odstoupení od této smlouvy společnost Kradex vrátí Zákazníkovi veškeré přijaté platby, včetně nákladů na dodání zboží, neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Společnost Kradex vrátí platbu na účet uvedený Zákazníkem. Společnost Kradex si vyhrazuje právo pozdržet vrácení peněz, dokud nebude zboží obdrženo nebo dokud nebude poskytnut doklad o odeslání, podle toho, ke které z těchto událostí dojde dříve.

48. Vrácené zboží by mělo být zasláno na adresu uvedenou v bodu 3, a to okamžitě a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zákazník informoval společnost Kradex o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud je zboží vráceno před uplynutím 14 dnů. K vrácenému zboží prosím přiložte přijatý doklad o zakoupení (fakturu).

49. Zákazník hradí pouze přímé náklady spojené s vrácením zboží, pokud se je nerozhodla uhradit společnost Kradex nebo pokud Zákazníka o potřebě uhrazení těchto nákladu neinformovala.

50. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se společností Kradex na dálku v souvislosti se smlouvami:

 • na poskytování služeb, pokud E-shop službu provedl v plném rozsahu s výslovným souhlasem Zákazníka, který byl před začátkem služby informován, že po poskytnutí služby E-shopem ztratí právo na odstoupení od smlouvy,
 • v níž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá E-shop žádnou kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • v níž je předmětem služby neprefabrikovaná položka vyrobená podle specifikací zákazníka nebo pro splnění jeho individuálních potřeb.

V. Reklamace

51. Obchod je povinen dodat zboží bez vad. V případě, kdy dojde ke zjištění, že má dodané zboží vady, má Zákazník právo uplatnit záruční práva v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Zákazník je povinen podat reklamaci prostřednictvím elektronického zaslání oznámení. Reklamované zboží musí Zákazník odeslat spolu s popisem vad do Obchodu (na adresu uvedenou v bodu 3 Obchodních podmínek).

52. Oznámení o reklamaci by mělo být zasláno elektronicky na e-mailovou adresu reklamacje@kradex.com.pl. Základem pro posouzení reklamace je:

 • fotografie kartonu
 • fotografie krytů
 • číslo dokladu o zakoupení.
53. Reklamace jsou posuzovány do 14 dnů ode dne jejich podání a doručení reklamovaného zboží do Obchodu.

54. Pokud objednané a nezávadné zboží chybí, informuje o tom Kradex Zákazníka e-mailem nebo telefonicky. Podle volby Zákazníka – je uhrazená platba vrácena na jeho bankovní účet do 14 pracovních dnů od kladného posouzení reklamace, nebo je mu zasláno jiné zboží za stejnou cenu, které si Objednávající vybere.

55. Aby se předešlo pochybnostem, společnost Kradex prohlašuje, že žádná ustanovení Obchodních podmínek neomezují práva Zákazníka, která mu přísluší na základě občanského zákoníku, ani na základě jiných závazných právních předpisů platných na území Polské republiky.

VI. Závěrečná ustanovení

56. Pro správné používání E-shopu musí Zákazník používat nejnovější dostupné webové prohlížeče, které podporují zabezpečené šifrovací protokoly SSL: TLSv1.2/TLSv1.1 s šifrováním AES128 nebo lepší, jako jsou nejnovější verze Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari atd.

57. Internetový obchod nenese odpovědnost za blokování odesílání zpráv ze strany administrátorů poštovních serverů na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem ani za mazání a blokování e-mailů softwarem nainstalovaným v počítači používaném Zákazníkem.

58. Fixace, zajištění, zpřístupnění a potvrzení zásadních ustanovení kupní Smlouvy Zákazníkovi se provádí zasláním potvrzení, specifikace objednávky na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu nebo přiložením faktury s DPH k zásilce.

59. Jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se fungování Internetového obchodu může Zákazník nahlásit e-mailem na adresu: kradex@kradex.com.pl.

60. Internetový obchod si vyhrazuje právo změnit ustanovení těchto Obchodních podmínek. O jakýchkoli změnách smluvních podmínek internetového obchodu Kradex bude Zákazník informován při příštím přihlášení na stránky www.kradex.com.pl a bude požádán o přijetí změn.

61. Změny Obchodních podmínek vstupují v platnost ve lhůtě stanovené Internetovým obchodem, nejméně však do 7 dnů ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách www.kradex.com.pl. Obsah nových obchodních podmínek bude zveřejněn na www.kradex.com.pl.

62. U objednávek podaných před tím, než vstoupí změny Obchodních podmínek E-shopu Kradex v platnost, se použijí ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v době podání objednávky.